Turistické zaujímavosti v Slovenskom raji

Tomášovský výhľad

Nenáročný výstup zo Spišských Tomášoviec, Čingova či Letanovského mlyna, s veľkou odmenou na konci. Z vrcholu tohto najznámejšieho vyhliadkového bodu v Slovenskom raji sa Vám za priaznivého počasia naskytajú výhľady na veľkú časť územia Slovenského raja a Vysokých Tatier.

Tomášovská Belá

Romantický variant magistrálnej cesty po vrchole planiny Glac. Cesta križuje drevenými stupačkami horský potok dotvárajúci jedinečnú atmosféru. V jej závere sa nachádza malebná horská vodná nádrž Klauzy.

Kopanec

Sedlo Kopanec ležiace na spojnici severu a juhu Slovenského raja je známe svojimi vzácnymi lúkami s najvyššou koncentráciou rastlinných druhov na metri štvorcovom v strednej Európe. Jedinečná kombinácia výhľadov, rastlín a absolútneho ticha uprostred Raja. Obľúbené oddychové miesto cykloturistov.

Meandre Hrona

Ľahká prechádzka z Telgártu. Na pomerne rozsiahlom území vytvoril Hron sústavu meandrov s podmáčanými lúkami a výskytom zriedkavých rastlinných druhov.

Kráľova hoľa

Najvyšší vrchol východnej časti Nízkych Tatier. Náročný výstup je odmenený panoramatickými výhľadmi na celé územie Slovenska. V chladnejších dňoch za priaznivého jasného počasia je možné vidieť až vrchy rumunských Karpát.

 

Tranzitné cesty medzi severom a juhom Slovenského raja

Glacká cesta

Malebná magistrálna cesta vedúca centrom národného parku po náhornej planine Glac. Spevnený povrch umožňuje prechod aj cykloturistom na horských bicykloch.

Tomášovská Belá

Romantická alternatíva vrcholovej magistrály, vedúca dolinou Bieleho potoka až ku priehrade Klauzy. Po následnom strmšom stúpaní sa napája na Glackú cestu. Cesta križuje drevenými stupačkami horský potok dotvárajúci jedinečnú atmosféru.

Cesta cez Kopanec

Najkratšia a zároveň jedna z najkrajších “spojníc” medzi severom a juhom Slovenského raja, vhodná vďaka svojmu asfaltovému povrchu aj pre motorové vozidlá do 3,5 tony, ktorá vedie priamo územím národného parku. Okrem motoristov cestu často s obľubou využívajú aj cykloturisti. Cesta prechádza lúčnym sedlom Kopanec, ktoré je miestom s najväčšou biodiverzitou flóry v strednej Európe

Zverejnil: OOCR
Dátum zverejnenia: 9. júla 2019
Podobné príspevky nájdete tu > Čo zažiť