Dni mesta Spišská Nová Ves a trh ľudových remesiel

Miesto podujatia

Spisska Nova Ves

Dátum podujatia

26.08.2022

Začiatok podujatia

09:00

26. – 27. 8. 2022
DNI MESTA A TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL

Tradičné podujatie ladené v duchu dôb minulých so sprievodným kultúrnym programom a širokou ponukou remeselných výrobkov

PROGRAM: 

PIATOK 26. 8. 2022, RADNIČNÉ NÁMESTIE 

09.00 Féder Teáter: O príšerne krásnej princeznej – rozprávka pre všetky generácie, pri ktorej sa zabavia aj deti aj dospelí
10.00 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice 
10.30 Féder Teáter: Cutrettola – dvorské tance 15. storočia
11.00 MiOLI – Medvedík MiOli so svojimi kamarátmi zaspievajú a zatancujú svoje hity a porozprávajú o svojich túžbach a šibalstvách…
12.00 Féder Teáter: Tanečná škola pre publikum 
12.30 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice
13.00 Tostabur: Recitál stredovekej hudby a poézie – próza a poézia v podaní šermiarskeho majstra Petra Kozu s hudobným podkladom
14.00 Féder Teáter: Výlet do renesancie alebo O Rómeovi a Júlii – interaktívne predstavenie o láske, hrdinstve a cti nielen pre deti
15.00 Tostabur: Ruže a meč – rozprávka z obdobia stredoveku pre deti i dospelých
15.30 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice 
16.00 Féder Teáter: Predstavenie módy
16.30 Tostabur: Landsknechti – zábavné aj zaujímavé nahliadnutie do 16. storočia, keď európske polia križovali bojovníci Landsknechti sprevádzaní nie menej bojovo naladenými ženami
17.00 Féder Teáter: Cutrettola – dvorské aj ľudové tance 15. a 16. storočia
17.30 Exhibičné vystúpenie Skupiny historického šermu JAGO 
18.30 Tostabur: Ukážky turnaja z obdobia stredoveku 
Ukážka rytierskeho turnaja, 2 rytieri so svojimi tátošmi bojujú o priazeň publika v skúškach šikovnosti, ale aj odvážnych stretoch v rytierskom klaní
19.30 Divadlo teatrálnej skratky: Spomienky na cisárovnú
Predstavenie pri príležitosti 185. výročia narodenia cisárovnej Alžbety Bavorskej, nazývanej Sisi. Scenár a réžia: Peter Karpinský
20.30 Historický sprievod za zvuku bubnov a poľníc, vlajúcich zástav a spevu 
Tostabur – Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, Jago – skupina historického šermu Spišská Nová Ves, Féder Teáter, Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice, Divadlo teatrálnej skratky
21.00 Pavol Hammel, gitarista Juraj Burian – koncert

POČAS DŇA: Radničné námestie 
Tostabur: Historický dobový tábor
Féder Teáter: Výklad o divadle a živote šľachty v dobovom stánku
Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku

Kultúrne centrum ATTICO, Zimná 68 
18.00 Prázdninový Hokerlik
Poeticko-hudobno-prozaický večer Spišského literárneho klubu

SOBOTA 27. 8. 2022, RADNIČNÉ NÁMESTIE 

10.00 Féder Teáter: Nech žije kráľ 
Dielo renesančného Shakespeara pre veľkých aj malých. Zábavné i poučné. Horor i komédia
11.00 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice 
11.30 Féder Teáter: Cutrettola – dvorské tance 15. storočia
12.00 Féder Teáter: Tanečná škola pre publikum
13.00 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice
14.00 Féder Teáter: Zlatý hrdina 
Prvkami pouličného a bábkového divadla sa aspoň na chvíľu ocitnete v rozprávkovom svete…
15.00 Teáter Komika: Príbeh rytiera 
Divadlo o rytierovi hľadajúcom to najobyčajnejšie ľudské šťastie
16.00 Tostabur: Ruže a meč – rozprávka z obdobia stredoveku pre deti i dospelých
16.30 Vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Ban. Štiavnice 
17.00 Féder Teáter: Predstavenie módy 
17.30 Féder Teáter: Cutrettola – dvorské aj ľudové tance 15. a 16. storočia
18.00 Tostabur: Landsknechti
Zábavné aj zaujímavé nahliadnutie do 16. storočia, keď európske polia križovali bojovníci Landsknechti sprevádzaní nie menej bojovo naladenými ženami
18.30 Divadlo teatrálnej skratky: Spomienky na cisárovnú 
Predstavenie pri príležitosti 185. výročia narodenia cisárovnej Alžbety Bavorskej, nazývanej Sisi. Scenár a réžia: Peter Karpinský
19.30 Tostabur: Ukážky turnaja z obdobia stredoveku 
Ukážka rytierskeho turnaja, 2 rytieri so svojimi tátošmi bojujú o priazeň publika v skúškach šikovnosti, ale aj odvážnych stretoch v rytierskom klaní
21.00 Katarína Knechtová s kapelou – koncert

POČAS DŇA: Radničné námestie 
Tostabur: Historický dobový tábor
Féder Teáter: Výklad o divadle a živote šľachty v dobovom stánku
Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku
11.00, 17.00 Teáter Komika: Obrí komedianti

Kultúrne centrum ATTICO, Zimná 68 
18.00 Skúšobná jazda
Spomienka na humoristický kabaret zúfalých mužov Pánska jazda, slovo a piesne

Výstavná plocha pri Radnici, Radničné nám. 7 
10.30 Čo kvitne okolo nás
Vernisáž výstavy fotografií kvetov Spiša: Múzeum Spiša, Erika Gibalová a Mišo Buza

Basket klub – Športová hala, Za Hornádom 15 
17.00 Premiéra kníh
Dvanásť príbehov z banskej klopačky a Novejša podľa Miša Buzu