Slávnostné otvorenie výstavy Spišská župa – 100 rokov od zániku.

Miesto podujatia

Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves

Dátum podujatia

20.10.2022

Začiatok podujatia

16:00

Pri príležitosti 100. výročia zániku Spišskej župy sa vo výstavných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutoční slávnostné otvorenie výstavy s názvom Spišská župa – 100 rokov od zániku. Nová výstava predstaví prierezovo sedem storočí existencie administratívneho celku, ktorý sa radil k najznámejším a najvýznamnejším v stredoeurópskom priestore. Počas stáročí ho charakterizovalo pestré národnostné i náboženské zloženie jeho obyvateľstva, ako aj špecifická správna štruktúra. Súčasťou výstavy budú mapy regiónu, ktoré neboli dosiaľ prezentované. Bohaté dejiny Spišskej župy, ktoré majú svoj počiatok v 12. storočí sa návštevníkom priblížia chronologicky podľa jednotlivých storočí. Na výstave budú viaceré zbierkové predmety múzea k danej téme prezentované verejnosti po prvýkrát.

Výstava bude po slávnostnom otvorení prístupná pre verejnosť v štandardných otváracích dobách a potrvá do 30. 5. 2023.
Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.