Vták ohnivák a chorý generál (1. 6. – 9. 6. 2023)

Miesto podujatia

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach

Dátum podujatia

01.06.2023

Začiatok podujatia

Príďte a zažite s nami príbeh, ktorý je inšpirovaný rozprávkou O vtákovi Ohnivákovi.

Interaktívny program sa odohráva v časti expozície renesančného kaštieľa v Markušovciach, kde sa deti prostredníctvom rozprávky zoznámia s vybranými zbierkovými predmetmi a historickou osobnosťou – generálom Andrejom Máriássym. Celým príbehom ich bude sprevádzať kuchárka Celestína, ktorá s nimi bude plniť rôzne úlohy a prevedie ich všetkými miestnosťami kaštieľa.

Deti sa do príbehu zapoja pomocou tvorivých aktivít a odnesú si domov aj malý suvenír.

Pri tvorbe sme sa nechali inšpirovať filmovou verziou rozprávky Vták ohnivák z polovice 90-tych rokov, ktorej časť bola nakrútená práve v našom renesančnom kaštieli. Z filmovania nám dodnes ostala rekvizita stromu, ktorý bol počas nakrúcania umiestnený vo francúzskom parku priamo za kaštieľom. Rozprávka je určená pre väčšie skupiny detí od 3 do 10 rokov. Z dôvodu obmedzenej kapacity je nutné sa na rozprávku vopred objednať na telefónnom čísle +421 917 746 339, alebo emailom m.lazniova@muzeumspisa.com.