OOCR hľadá cykloznačkárov

Priatelia cykloturistiky pozor! Hľadajú sa noví adepti na značkárov cykloturistických trás v Cykloregióne južný Spiš (okresy Spišská Nová Ves a Gelnica).

OOCR Slovenský raj & Spiš preplatí 2 záujemcom výdavky spojené so školením značkárov cykloturistických trás (CTT), ktoré sa uskutoční pod záštitou Slovenského cykloklubu v dňoch 4. a 5. júla 2020 na Chate pod Ostrým vrchom, pri obci Soblahov (okres Trenčín).

Profil značkára CTT:

Značkár cykloturistických trás je dobrovoľník (vek najmenej 18 rokov), ktorý je na túto činnosť špeciálne vyškolený akreditovaným subjektom. Značenie CTT nie je primárne zárobkovou činnosťou, vykonáva sa zväčša na základe Dohody o vykonaní práce. Tá zahŕňa náklady spojené s cestovným, stravovaním, cenou materiálov a prvkov potrebných k značeniu, ako aj ohodnotenie samotnej práce, podľa dohody s objednávateľom.

Predpoklady pre prácu značkára CTT: dobrá fyzická zdatnosť, kladný vzťah k prírode, manuálna zručnosť, orientačná schopnosť a ovládanie práce s mapou; výhodou  je ovládanie práce so satelitnou navigáciou a s počítačom.

Jedným z  ďalších predpokladov pre vykonávanie tejto činnosti je aj kladný vsťah k cyklistike, cykloturistike. Značkovanie by malo byť pre značkára záľubou.

V prípade záujmu o finančnú podporu OOCR Slovenský raj & Spiš pre vyškolenie za cykloznačkára, s trvalým bydliskom v okrese Spišská Nová Ves, alebo Gelnica, Vás prosíme v termíne do 15.júla 2020 o zaslanie nasledovných údajov a dokumentov e-mailom (scany) na adresu info@raj-spis.sk :

  • Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontakty (tel. číslo a e-mail)
  • Certifikát zo školenia (OOCR vybraným záujemcom náklady preplatí po absolvovaní školenia)
  • Krátky motivačný list „ prečo sa chcem stať cykloznačkárom pre oblasť Cykloregiónu Južný Spiš“
  • Prehlásenie, že po absolvovaní školenia budete aktívne pôsobiť v Cykloregióne Južný Spiš ako cykloznačkár minimálne 3 roky
  • Doklady o výdavkoch na školenie (cestovné, stravné, ubytovanie).
Kontakty OOCR  Slovenský raj & Spiš pre bližšie informácie:

Mgr. Vladimír Nováček, vlad37o@isternet.sk, 0905547052
PaedDr. Imrich Makara, imromak@gmail.com, 0905446679

Prihláška na školenie značkárov cykloturistických trás na tomto linku. 

Program školenia značkárov cykloturistických trás na tomto linku. 

Zverejnil: OOCR
Dátum zverejnenia: 3. júna 2020
Podobné príspevky nájdete tu > Novinky / Top novinky