partneri

Záleží nám na budovaní dlhodobých vzťahov s našimi partnermi a členmi. Len vďaka spolupráci, vízii a poctivej práci dokážeme spoločne rozvíjať turizmus v regióne Slovenský raj a Spiš.

Vďaka podpore partnerov môžeme pracovať na viacerých projektoch a aktivitách. Podarilo sa nám vybudovať viac ako 500 km značených cyklotrás, skvalitniť značenie a údržbu trás pre bežecké lyžovanie.

Vďaka partnerom sme realizovali značenie turistických, cykloturistických a nordic walking trás. Tiež môžeme zastrešovať celý online systém a propagáciu Turistických kariet a rozvíjať cestovný ruch. 


Členovia

Vážime si vzájomnú spoluprácu s členmi OOCR, ktorí nám pomáhajú realizovať naše plány a oživovať turistický ruch v regióne Spiš.

Spolupracujeme s viacerými organizáciami, mestami, obcami, gastro prevádzkami, ubytovacími zariadeniami a areálmi. Spolupráca s členmi je výhodná pre obidve strany. Chcete sa pridať medzi členov OOCR? Máme otvorené dvere pre všetkých, ktorí chcú pomáhať rozvíjať región. Kontaktujte nás mailom na info@raj-spis.sk.

Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Turistické združenie oblasti