Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT) Slovenský raj & Spiš

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR)/Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT) Slovenský raj & Spiš

ROT  Slovenský raj & Spiš  powstała w dniu 01.03.2016 r. przez połączenie ROT SPIŠ i ROT Slovenský raj. Obie organizacje zostały utworzone i działały niezależnie od 2012 roku. ROT SPIŠ swoją działalnością obejmowała obszar do Południowego Spiszu. Najważniejsze działania i wydarzenia instytucji koncentrują się na rozwoju turystyki, w szczególności turystyki rowerowej w wyjątkowym regionie Spiszu, budowaniu kompleksowej sieci tras rowerowych lub promowaniu Spiszu jako interesującego celu turystyki zimowej. ROT Slovenský raj powstała w ramach realizacji projektu Szwajcarsko-Słowackiej Współpracy. Funkcjonowała, a swoje działania koncentrowała na terytorium Słowackiego Raju – dolny (południowy) Spisz, ale także Gemer i część Horehronia. Jej działania i organizowane wydarzenia koncentrowały się głównie na rozwoju turystyki tradycyjnej i rowerowej w Parku Narodowym Słowacki Raj.

Od 2014 r. te dwie główne organizacje zajmujące się rozwojem turystyki współpracują ze sobą w ramach partnerstwa, czym uczyniły pierwszy krok w kierunku osiągnięcia lepszego poziomu turystyki na Spiszu. Piesze wycieczki, jazda na rowerze i inne produkty dla turystów i odwiedzających nie znają sztucznych granic między gminami, granicami administracyjnymi dzielnic lub okręgów, ani granicami ROT. Dlatego obie ROT, Spiš jak i Slovenský raj zawarły w 2016 roku wspólną umowę dotyczącą rozwoju turystyki w regionie Spiszu i na terenie Słowackiego Raju. Dzięki ich połączeniu wybrane działania obu organizacji nawzajem się uzupełniają i łączą.

Celem ROT Slovenský raj & Spiš jest utworzenie ze Słowackiego Raju, historycznego Spiszu wraz z jego przyrodniczymi i kulturowymi walorami, miejsca znanego na całym świecie i odwiedzanego przez turystów.

 

Maskotki ze Słowackiego Raju i Spiszu przynoszą szczęście

Żeby pośród dzikiej przyrody znaleźć skarb, trzeba mieć sporo szczęścia. W sercu Słowacji skrywa się taki skarb w postaci Parku Narodowego Słowacki Raj i regionu Spisz, gdzie turyści mogą czuć się bezpiecznie i korzystać z oferty bajecznych terenów. Skrzat Szczęściarz symbolizuje górnicze tradycje sąsiadujących ze sobą regionów Spisz i Gemer. Szczęściarz to ten, który swoimi narzędziami (kilofem i lampą) mapuje i stoi na straży wszystkiego, co znajduje się pod powierzchnią ziemi w naszym regionie, zna zakamarki w kopalniach i jest symbolem jaskiń w Słowackim Raju. Pomimo tego, że nazywa się on Szczęściarzem, w rzeczywistości nie był szczęśliwy, dopóki pewnego dnia, podczas wędrówki po regionie, nie spotkał małej leśnej wiły – Szczęściarki. Szczęściarka to ta, która ma klucz do bram Słowackiego Raju. Po zimie budzi wszystko, co na jesień w przyrodzie usnęło. W ręku nosi dzwonek, którym dzwoni na szczęście i spełnia życzenia. Spotkanie Szczęściarza i Szczęściarki symbolizuje połączenie ROT Slovenský raj & Spiš.

Zverejnil: OOCR
Dátum zverejnenia: 9. kwietnia 2018
Podobné príspevky nájdete tu > O nas