Spišských 333 EXTREME 2019 – poďakovanie a fotogaléria

Milí športoví priatelia, 

VII. ročník cyklopretekov Spišských 333 EXTREME máme úspešne za sebou a radi by sme sa poďakovali všetkým, vďaka ktorým sa stalo toto podujatie opäť úspešné. V mene OOCR Slovenský raj & Spiš, sa chceme poďakovať krajskej organizácii cestovného ruchu Košice Región Turizmus, Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Mestu Spišská Nová Ves, že pomohli podporiť toto podujatie a vytvoriť tak kvalitné a hodnotné cyklopreteky v regióne Spiš.

Veľká vďaka patrí tiež sponzorom za finančnú, materiálnu a technickú podporu, ako aj dobrovoľníkom a sympatizantom, ktorí opäť pomohli pozdvihnúť úroveň celých pretekov. 

A v neposlednom rade patrí poďakovanie súťažiacim športovcom, ktorí sa na štarte Spišských 333 EXTREME tento rok stretli v rekordnom počte 227 a neodradilo ich ani nepriaznivé počasie.

Tešíme sa na stretnutie pri ďalšom ročníku!

Zverejnil: OOCR
Dátum zverejnenia: 7. augusta 2019
Podobné príspevky nájdete tu > Podujatia