Spišských 333 EXTREME 2021

„Keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko“ – to je heslo prestížneho horského cyklomaratónu Spišských 333 EXTREME. V dňoch 23. a 24. júla 2021 sa cyklistickí nadšenci, odhodlaní zabojovať s nástrahami prírody Slovenského raja a Spiša aj na hranici svojich možností, postavia na jeho štart už po deviaty krát

Cyklomaratón organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a ďalšími partnermi. Ide o jedinečnú športovú udalosť zameranú na rozvoj a propagáciu cykloturistiky v Slovenskom raji a na južnom Spiši. Jej cieľom je prezentovať tento región ako atraktívnu destináciu pre cykloturistiku a dobrodružné zážitky.

Prihlásení cyklisti a cyklistky si zmerajú svoje sily v samostatných kategóriách, na tratiach rôznych dĺžok. Najväčšia pozornosť je venovaná extrémne náročnému okruhu s dĺžkou 333 kilometrov, ktorý je potrebné zdolať bez podpory, v časovom limite 33 hodín. Organizátori však vyšli v ústrety aj širšej komunite cyklistov rôznej výkonnosti, a to skrátenými traťami s dĺžkou 222, 111 a 66 kilometrov. Nechýba ani kategória 66 km e-bike a rodinná trať pre rodinky s deťmi, dlhá 11 kilometrov. 

Štart a cieľ maratónu bude opäť v Spišskej Novej Vsi. Zápolenie na tratiach dlhých 333 a 222 km začne v piatok 23. 07. o 8:00, pri spišskonovoveskej Športovej hale. Pretekári na trati s dĺžkou 111 km odštartujú v sobotu 24. 07. o 8:00 a na tratiach 66 km a 66 km e-bike v sobotu 24.7. o 09:00. Rodinná trať bude mať štart na Radničnom námestí v sobotu 24. 07. o 14:00. Slávnostné vyhodnotenie cyklomaratónu sa uskutoční pri Športovej hale rovnako v sobotu 24. 07., o 17:00 hod.  

Prihlasovanie na aktuálny ročník Spišských 333 EXTREME je možné elektronickou formou na oficiálnej webovej stránke www.333extreme.sk, kde pretekári rovnako nájdu aj kompletné propozície, mapy tratí a všetky detailné informácie a pokyny. Aktuality o pretekoch budú rovnako zverejňované na webe OOCR Slovenský raj & Spiš, www.vraji.sk, ako aj na facebookovej stránke organizácie, www.facebook.com/spoluvraji. 

Kontakt: 

• Oľga Danielová, výkonná riaditeľka OOCR Slovenský raj & Spiš 

e-mail: info@raj-spis.sk, tel.č.: +421 948 846 506 

Zverejnil: OOCR
Dátum zverejnenia: 17. júna 2021
Podobné príspevky nájdete tu > Novinky / Podujatia