Strategické rozvojové dokumenty

Dokumenty sa zobrazia po kliku na ilustračný obrázok

Plán rozvoja destinácií v pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš na roky 2016 – 2018 (2020)

Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokov 2015 – 2020 (výhľadovo 2025)

Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020

Zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu