Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour

Priatelia, v najbližších dňoch vás srdečne pozývame do Bratislavy. Slovenský raj a Spiš sa totiž na chvíľku symbolicky presťahuje do hlavného mesta. ✈️

V dňoch 24. – 27. januára, sa budeme v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus prezentovať na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour, spojenom s gastro festivalom Danubius Gastro. Tešíme sa na vašu účasť 

*Veľtržná sezóna bude následne v priebehu nabližších týždňov pokračovať aj v Prahe, Brne, Budapešti, Miškolci či Katoviciach. Pred dvomi týždňami sme sa už stihli odprezentovať aj vo Viedni. Veríme, že to prinesie svoje ovocie a náš región opäť turisticky porastie.