Vernisáž foto-výstavy „V Modrom“

V utorok 15. mája o 16:00 si vás dovoľujeme srdečne pozvať do priestorov Multicentra v Spišskej Novej Vsi na vernisáž výstavy fotografií pána Miloša Fiľu s názvom „V MODROM“, organizovanú v rámci osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves.

Hlavnou myšlienkou tejto výstavy je zobrazenie súčasnosti (architektúra, krajina…) historickou fotografickou technikou tlače.