Výročná správa OOCR Slovenský raj & Spiš za rok 2017

Prinášame Vám na nahliadnutie či stiahnutie Výročnú správu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš za rok 2017 (s presahom do roku 2016). Nájdete v nej súhrn všetkých aktuálnych projektov a aktivít, ktoré sme za dané obdobie realizovali s cieľom podpory cestovného ruchu v našom regióne.

Správu nájdete po kliku sem.