Základné informácie

OOCR Slovenský raj & Spiš vznikla ku dňu 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj.

Obe organizácie vznikli a fungovali samostatne od roku 2012. OOCR SPIŠ pôsobila a svoje činnosti smerovala do územia Južného Spiša. Kľúčové aktivity a podujatia boli zamerané na rozvoj turistiky, najmä cykloturistiky po jedinečnej spišskej krajine, budovanie komplexnej siete trás cykloturistického Spiša, či propagácia Spiša ako zaujímavej zimnej destinácie. OOCR Slovenský rajvznikla ako súčasť realizácie projektu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce.  Pôsobila a svoje činnosti smerovala do územia Slovenského raja – dolného (južného) Spiša, ale i Gemera a časti Horehronia. Aktivity a podujatia boli zamerané najmä na rozvoj turistiky a cykloturistiky v Národnom parku Slovenský raj. Od roku 2014 tieto dve významné organizácie na podporu rozvoja turistického ruchu spolupracovali formou partnerstva, čím urobili prvý krok k tomu, aby sa turizmus na Spiši dostal na lepšiu úroveň.

Turistika, cykloturistika a ďalšie produkty pre turistu a návštevníka nepoznajú umelé hranice medzi katastrami, administratívnymi hranicami okresov či krajov, ani hranice pôsobenia OOCR. Preto obe OOCR, Spiš a Slovenský raj, dospeli v  roku 2016 k dohode o spojení v prospech rozvoja cestovného ruchu v regióne Spiša a na území Slovenského raja. Ich spojením sa vybrané aktivity oboch organizácií dopĺňajú a spájajú.

Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vytvoriť zo Slovenského raja, historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt celosvetovo významnú a navštevovanú turistickú destináciu.