Matejovce nad Hornádom

Základné informácie člena

2024

Pon 8:00 – 11:30, 12:00 – 13:30

Str 8:00 – 11:30, 12:00 – 16:30

Pia 8:00 – 11:30, 12:00 – 13:30

O členovi Matejovce nad Hornádom

Obec Matejovce nad Hornádom leží na južnom úpätí Slovenského rudohoria, pri toku rieky Hornád. Stredom obce preteká potok Laník. V susedstve sa nachádzajú obce Markušovce, Chrasť nad Hornádom, Vítkovce, Odorín a Jamník. Pohorie Galmus ako súčasť Slovenského rudohoria bolo v okolí Matejoviec nad Hornádom (najmä v obciach Rudňany a Poráč) oddávna späté s baníckou činnosťou.

Obec Matejovce nad Hornádom vznikla koncom 13. storočia a pod svojim menom vstúpila do dejín v roku 1320. V súčasnosti v nej žije 551 obyvateľov. Atraktivita obce spočíva najmä v krásnych lesoch, kopcoch a lúkach, ktoré ju obklopujú. Čoraz viac sa stáva cieľom turistov vďaka prírodným útvarom Šikľavá skala a Markušovský skalný hríb. Šikľavá skala sa každoročne počas zimy premieňa na čarovný ľadopád, ktorý si prichádzajú obzrieť návštevníci zo širokého okolia. Aj rozvoj cykloturistiky a to, že obcou vedú cykloturistické trasy, prispieva k vyššej návštevnosti obce. Vedenie obce má v úmysle aktívne podporovať vidiecky turizmus a agroturistiku.

Obec má dobré dopravné spojenie s okolím vďaka hlavnej železničnej trati z Bratislavy do Košíc, ktorá ňou vedie. V stanici Matejovce nad Hornádom stoja osobné vlaky. Cestné spojenie z neďalekého okresného mesta Spišská Nová Ves sem vedie cez obec Markušovce.

Občania Matejoviec nad Hornádom sa aktivizujú vo viacerých spolkoch a kluboch, medzi ktoré patria Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom, Folklórny súbor Brežinky, Hudobná Skupina Tenor a Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý reprezentuje obec s historickou hasičskou technikou i na medzinárodnej úrovni.

Ďalší členovia