Kontaktné informácie


Slovenský raj & Spiš

Oblastná organizácia cestovného ruchu

Adresa:
Nábrežie Hornádu 14
052 01 Spišská Nová Ves

Výpis z Registra organizácií:

Register_Slovensky raj_Spis _február_2024

IČO 423 193 31
DIČ 20 23 664 423

Michaela Kriváňová, M.A.
Výkonná riaditeľka OOCR
E-mail: riaditel@raj-spis.sk
Tel.: +421 948 846 506

Ing. Pavol Bečarik
Predseda predstavenstva OOCR
E-mail: info@raj-spis.sk