Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Adresa:
Nábrežie Hornádu 14
052 01 Spišská Nová Ves

Výpis z Registra organizácií:
IČO 423 193 31
DIČ 20 23 664 423

E-mail: info@raj-spis.sk

Oľga Danielová
Výkonná riaditeľka OOCR
E-mail: info@raj-spis.skriaditel@raj-spis.sk
Tel.: +421 948 846 506

Ing. Zuzana Záborská
Predsedníčka predstavenstva OOCR
E-mail: predseda@raj-spis.sk