Dokumenty na stiahnutie

Na tejto stránke sa nachádzajú všetky dostupné dokumenty na stiahnutie a dokumenty pre zverejnenie.


Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš

Všetky dokumenty

Dokumenty 2022

Dodatok č. 1 k partnerskej dohode s OOCR Slovenský raj & Spiš

Zmluva č. 1090_BC00_2022 o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zmluva č. 1675_BC00_2022 o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky – kapitálové výdavky

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI – podujatie Spisskych 333 EXTREME

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Košice Region Turizmus – OOCR – Mikroregión Sl. raj – Sever

Zmluva č. 21/2022 o refundácii mzdových nákladov, medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus

Zmluva o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach, Cardberg, s.r.o. 16.06.2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – ACOMO s.r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – ATUS, s.r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – Ján Džubák

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – La Residence s.r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – METROPOL Invest, a.s.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – PB apartments s.r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – Peter Oravec

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – BBF elektro, s. r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – Správa telovýchovných zariadení

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – výdajne miesto – Targeters s.r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Slovenské národné múzeum

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Compact – parašutistická skupina, s.r.o.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – eurobus, a.s.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Martin Oravec

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Ján Džubák

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Mesto Spišská Nová Ves

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – METROPOL Invest, a.s.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Múzeum Spiša

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Správa telovýchovných zariadení

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš – akceptačné miesto – Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. EMBPP22_12 Pontis 27.10.2022

Dokumenty 2019

Zmluva č. 318_BB00_2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Cardberg, s.r.o.

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Euroconsult, s. r. o., zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Petrom Vlčekom (Horehronská kúria), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Ing. Richardom Macháňom (Horská chata Stará Horáreň), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Hotelom METROPOL****, a.s., zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a ACOMO, s.r.o., zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. (Chata Štefana) zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Petrom Oravcom (Penzión Ľadová), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Jánom Džubákom (Penzión Lesnica, Penzión Stefani), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a PATRIOT Corporation, s.r.o. (Penzión pod Guglom), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a ATUS, s.r.o. (Penzión Resa), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a MVAM,s.r.o. (Penzión Salamander), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Annou Hríbikovou (Penzión u Hanky), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a BBF elektro, s.r.o. (Poráč Park), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri výdaji turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a SPIŠ TRAVEL, s.r.o. (Privát Spiš), zo dňa 27.05.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Správou telovýchovných zariadení (STEZ) zo dňa 27.06.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Eurocentral, s.r.o. (Alex Park) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a BBF elektro, s.r.o. (Poráč Park) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a a Martinom Oravcom (Farma na Samelovej lúke) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Hotel Metropol, a.s. zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Mestom Spišská Nová Ves (výstup na kostolnú vežu) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Občianským združením Tarzan (lanový park Monkeyland) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Jánom Džubákom (Penzión Lesnica, Penzión Stefani) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a SNM – Spišské múzeum v Levoči (Spišský hrad) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Salmotherm Invest s.r.o. (Thermal Park Vrbov) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a MVAM, s.r.o. (Wellness penzión Salamander) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a PATRIOT Corporation, spol s.r.o. (Wellnes pod Guglom) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Euroconsult s.r.o. (Apartments klub Telgárt – wellness) zo dňa 27.5.2019

Zmluva o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Zoologickou záhradou Spišská Nová Ves zo dňa 27.5.2019

Dokumenty 2018

Zmluva o spolupráci č. 49/2018 medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Košice Región Turizmus zo dňa 29.5.2018

Zmluva č. 32/18 medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a eurobus, a. s., Košice, zo dňa 29.6.2018 o zabezpečení príležitostnej dopravy cestujúcich v rámci projektu „Letný minibus“

Zmluva č. 335/BB00/2018 zo dňa 10. 07. 2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zmluva o dielo medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Ľubošom Cibulom ohľadom zabezpečenia návrhu a prípravy značenia konských trás v Slovenskom raji

—————— Dodatky k zmluvám ohľadom Turistickej karty Slovenský raj & Spiš:

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Eurocentrál, s. r. o. – ALEX PARK, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Ján Džubák – Penzión Stefani, reštaurácia, Penzión Lesnica, reštaurácia, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Hotel METROPOL****, a.s. Spišská Nová Ves, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Múzeum Spiša Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša – Národopisné múzeum Smižany, Múzeum Spiša – Kaštieľ a Letohrádok Dardanely Markušovce, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, BBF elektro, s. r. o. – Poráč Park Relax & Sport centrum – Ski centrum, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Peter Poliak – Ski Mlynky – Biele Vody, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Rastislav Mašlonka – Ski Gugel Mlynky, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, SCM, s. r. o., Milan Ptáček, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Snowstav, s. r. o., Andrej Šramko, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Jozef Žemba, Lyžiarske stredisko Vernár – Studničky, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Mesto Spišská Nová Ves, Turistické informačné centrum (TIC) – výstup na kostolnú vežu, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, PATRIOT Corporation, spol. s. r. o., Penzión Pod Guglom – PUB pod Guglom a záhradný wellness, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri tvorbe a realizácii ponuky regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Euroconsult, s. r. o. – Apartments Club Telgárt***, zo dňa 6.12.2018

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Euroconsult, s. r. o. – Apartments Club Telgárt***

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Peter Vlček – Horehronská kúria, Telgárt

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Hotel METROPOL****, a. s., Spišská Nová Ves

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Peter Oravec – Penzión Ľadová, Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, PATRIOT Corporation, spol. s. r. o., Penzión Pod Guglom, Mlynky – Prostredný Hámor

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, ATUS, s. r. o. – Penzión Resa, Spišská Nová Ves

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Ing. Anna Hríbiková – Penzión u Hanky, Telgárt

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Ján Džubák – Penzión Stefani, Penzión Lesnica

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, BBF Elektro, s. r. o., Spišská Nová Ves – Poráč Park Relax & Sport centrum

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Spištravel, s. r. o. – Privát Spiš, Spišská Nová Ves

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o spolupráci pri sprostredkovaní vydania regionálnej zľavovej turistickej karty Slovenský raj & Spiš, Ing. Richard Macháň – Horská chata Stará Horáreň, Dobšiná

Dokumenty 2017

Zmluva č. 133_2017§54-PZ Dohoda o poskytnutí príspevku

Zmluva medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Cardberg, s.r.o. o „Zavedení návštevníckej regionálnej karty v destináciách Slovenský raj – Spiš“, zo dňa 25.9.2017.

Zmluva medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Cardberg, s.r.o. o poskytnutí licencie na používanie softwaru a niektorých ďalších dojednaniach, zo dňa 02.11.2017

Dodatok k zmluve medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Cardberg, s.r.o. o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach, zo dňa 03.11.2021

Objednávka vystavovateľských preukazov na veľtrh ITF Slovakiatour 2017

Objednávka č. 1/2017/OOCR – Výroba nábytku

Objednávka č.2/2017/OOCR – Úprava lyžiarskych bežeckých tratí Grajnár

Objednávka č.3/2017/OOCR – Zabezpečenie občerstvenia pre Valné zhromaždenie OOCR konané dňa 28.2.2017

Objednávka č.4/2017/OOCR – Reklamné služby, „Beh v raji“

Objednávka č.5/2017/OOCR – Tribúna na preteky „Beh v raji“

Objednávka č.6/2017/OOCR – SME – Potulky po Slovensku, objednávka inzercie

Objednávka č.7/2017/OOCR – Animačný program pre deti na pretekoch „Beh v raji“

Objednávka č.8/2017/OOCR – Skladačka Grafikon spojov do Slov. raja + plagát

Objednávka č.9/2017/OOCR – Tlač materiálu „Cyklosprievodca – južný Spiš“

Objednávka č.10/2017/OOCR – Reklamné služby k aktivite „So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša“

Objednávka č.11/2017/OOCR- Zabezpečenie výletu historickým vlakom z Dobšinskej Ľadovej Jaskyne do Telgártu, 29.7.2017

Objednávka č.12/2017/OOCR – Značenie a obnova značenia cykloturistických trás a lyžiarskych bežeckých trás, Grajnár

Objednávka č.13/2017/OOCR – Značenie a úprava bežeckých a nordic walking trás v Poráčskej doline

Objednávka č.14/2017/OOCR – Reklamné služby – grafika a tlač brožúry „Potulky krásami a zaujímavosťami regiónu Slovenský raj & Spiš“

Objednávka č.15/2017/OOCR – Reklamné služby – Turistická karta Slovenský raj & Spiš

Objednávka č.16/2017/OOCR – Preklady textov zo slovenského do anglického jazyka

Objednávka č.17/2017/OOCR – Zabezpečenie občestvenia pre Valné zhromaždenie OOCR konané dňa 13.12.2017

Zmluva č. 53/17 medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a eurobus, a. s. Košice, zo dňa 14.3.2017, predmet: Zabezpečenie pravidelnej hromadnej prepravy cestujúcich v úsekoch Spišská Nová Ves – Hrabušice a späť v období 29.4. – 1. 5. 2017, 6.5. – 8.5. 2017 a 1.9. – 3.9. 2017

Zmluva o spolupráci medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a LKVD Dobšiná zo dňa 3.5.2017, predmet: Spolupráca pri organizovaní podujatia Beh v raji 2017

Zmluva č. 56/17 medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a eurobus, a. s. Košice, zo dňa 6.6.2017, predmet: Zabezpečenie pravidelnej hromadnej prepravy cestujúcich v úseku Spišská Nová ves, autobus. stanica – Košiarny briežok – Čingov a späť v období od 1.7. do 31.8. 2017 v soboty, nedele a štátom uznané sviatky

Zmluva č. 59/17 medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a eurobus, a. s. Košice, zo dňa 6.6.2017, predmet: Zabezpečenie pravidelnej hromadnej prepravy cestujúcich v úseku Spišská Nová Ves – Hrabušice a späť

Zmluva č. 251/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR prijímateľovi OOCR Slovenský raj & Spiš, zo dňa 12.6.2017

Zmluva o poskytnutí služieb medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a RIVERA, s. r. o. zo dňa 14.7. 2017 – propagácia, reklama a organizačné zabezpečenie preteku Spišsských 333 EXTREME 2017

Zmluva o spolupráci č. 4/2017 medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a Detskou železnicou Košice, o.z. zo dňa 17.8.2017 – príprava vlakového výletu Telgártsky špeciál, 9.9.2017

Licenčná zmluva medzi OOCR Slovenský raj a Mgr. Petrom Olekšákom zo dňa 9.11.2017 na použitie 40 fotografií pre účely brožúry „Potulky krásami a zaujímavosťami Slovenského raja a Spiša“

Zmluva o poskytnutí služby medzi Emilom Henčekom a OOCR Slovenský raj & Spiš zo dňa 14.12.2017 o poskytnutí počítačových služieb na aktualizácii webstránok OOCR a ich prepojení do spoločnej domény „vraji.sk“

Zmluva č. 19/2017 zo dňa 15.12.2017 medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a krajskou organizáciou CR Košice Región Turizmus o spolupráci pri zabezpečení a realizácii projektov v Košickom regióne

Zmluva č. 105/17 medzi eurobus, a. s. Košice a OOCR Slovenský raj & Spiš zo dňa 21.12. o zabezpečení hromadnej pravidelnej prepravy cestujúcich so zachádzkou na AZ Mlynky, Biele Vody a v súlade s cestovným poriadkom, kt. je prílohou zmluvy

Zmluva o spolupráci a propagácii č. 162/2017 zo dňa 22.12.2017 medzi OOCR Slovenský raj & Spiš a krajskou organizáciou CR Košice Región Turizmus pri účasti na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018 v dňoch 25. – 28. 1. 2018