Podnikateľské subjekty

Členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) predstavuje úzku formu partnerstva, v rámci ktorého členovia dobrovoľne a systematicky budujú spoločné záujmy pri rozvoji cestovného ruchu vo svojej destinácii.

Členom OOCR Slovenský raj & Spiš sa môže stať každé mesto, obec, podnikateľský alebo neziskový subjekt z regiónu južný Spiš, ktorého činnosť priamo súvisí s cestovným ruchom. OOCR manažuje a koordinuje dohodnuté rozvojové aktivity takým spôsobom, aby sa dosiahol čo najväčší prínos pre všetkých členov a zároveň pre celú destináciu a návštevníkov.

Viac informácií o členstve v OOCR môžete nájsť v Zákone č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.