Dvorné dialógy 92 – Spišskí Nemci v prúde času

Miesto podujatia

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

Dátum podujatia

20.03.2024

Začiatok podujatia

16:00

Nedávno Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vydalo knihu Dejiny Nemcov na Spiši, ktorá vzbudila veľký záujem z radov odbornej i laickej verejnosti.

Jej spoluautori Miroslav Števík a Martin Furmanik si preto v rámci Dvorných dialógov pripravili prednášku s názvom Spišskí Nemci v prúde čase.

Na prednáške priblížia najzaujímavejšie momenty z dejín spišských Nemcov, ktoré popisujú v knihe.

 

Podobné podujatia