Fašiangová zabíjačka v Spišskom Hrušove

Miesto podujatia

Spišský Hrušov, Kultúrny dom

Dátum podujatia

18.02.2023

Začiatok podujatia

14:00

Kultúrny program: deti z MŠ, ZUŠ a FS Brižečky.

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Vstupné: 5 € pre hostí, 3 € pre domácich

Podobné podujatia