Gelnické Lomidrevo

Miesto podujatia

Turzov

Dátum podujatia

18.05.2024

Začiatok podujatia

13:00

Mesto Gelnica srdečne pozýva na 15. ročník súťaže piliarov Gelnické
Lomidrevo, v sobotu 18.5.2024 od 13.00 hod. do Gelnice, časť mesta
Turzov, ihrisko na jazerom. Zároveň Vás chceme požiadať o propagáciu
podujatia vo vašich médiách a informačných kanáloch.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

www.gelnica.sk

Podobné podujatia