Tomášovský beh

Miesto podujatia

Spišské Tomašovce

Dátum podujatia

27.08.2023

Začiatok podujatia

13:00

Pozývame všetkých na naše nadregionálne podujatie s medzinárodnou účasťou
– beh v atraktívnom prostredí NP Slovenský raj – na najkrajší Tomášovský výhľad
27. august 2023

viac info na stránke Verbum Bonum TU

Podobné podujatia