Víkendové čistenie NP Slovenský raj

Miesto podujatia

NP Slovenský raj

Dátum podujatia

24.09.2022

Začiatok podujatia

08:00

V rámci iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR Čisté Slovensko, ktorej hlavným cieľom je zbierať voľne pohodený odpad v prírode, zabezpečuje Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi v dňoch 23. – 24. septembra 2022 čistenie územia NP Slovenský raj vo viacerých lokalitách.
PRE ZÁUJEMCOV Z RADOV DOBROVOĽNÍKOV PONÚKAME MOŽNOSŤ ZAPOJIŤ SA DO AKCIE V SOBOTU 24. 9. 2022 NA TÝCHTO MIESTACH:
Čingov (zabezpečuje M. Ďurša, tel. 0903 298 215)
Hrdlo Hornádu pri Hrabušiciach (zabezpečuje V. Mucha, 0903 298 220)
Stratenská Píla (zabezpečuje M. Lehocký, 0911 390 245)
Stratenský kaňon – odstavná plocha na východnom okraji cestného tunela (zabezpečuje Z. Papsonová, 0903 298 218)
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, parkovisko (zabezpečuje P. Mihuc, 0903 298 229)
Na jednotlivých miestach budú v čase medzi 8:00 – 9:00 dostupné vrecia na zber odpadkov a inštrukcie od pracovníkov, zabezpečujúcich jednotlivé miesta. Záujemcom odporúčame vziať zo sebou rukavice. Zber bude realizovaný na trasách turistických chodníkov v širšom okolí alebo okolí samotných lokalít. Záujemcovia o účasť na akcii majú možnosť prihlásiť sa v diskusii pod týmto príspevkom alebo u jednotlivých pracovníkov, zabezpečujúcich jednotlivé lokality.
Čistenia sa zúčastnia okrem dobrovoľníkov aj pracovníci Správy NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, členovia stráže prírody, skauti, vodáci a školy.
ZA ÚČASŤ NA ČISTENÍ ODPADU VOPRED ĎAKUJEME VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM.

Podobné podujatia