Novinky v Cykloregióne južný Spiš pred sezónou 2022

Ilustračné foto – archív OOCR Slovenský raj & Spiš

Nová cykloturistická sezóna sa pomaly ale isto začína aj na južnom Spiši. OOCR Slovenský raj & Spiš preto opäť vyvinula niekoľko potrebných aktivít pre zlepšenie orientácie cykloturistov v teréne. Uskutočnila sa výmena 22 kusov exteriérových cykloturistických máp. Tým sa ukončila aktualizácia všetkých cykloturistických máp, ktorú si vyžiadal jednak vznik nových cykloturistických trás, a tiež prijatie nového návštevného poriadku NP Slovenský raj.

Momentálne je vďaka aktivite OOCR v cykloregióne južný Spiš dokopy umiestnených celkovo 42 exteriérových cykloturistických máp, 2 mapy na začiatku a konci Hnileckej cyklomagistrály a 2 mapy na začiatku a v priebehu Spišskej cyklomagistrály. Medzi nové miesta vybavené exteriérovými mapami patria „Tisícročná kaplnka“ Sans-Souci, Podlesok a Geravy. Po druhý krát bola vymenená aj sprejermi poškodená mapa pri Madaras parku v Spišskej Novej Vsi.

Prajeme vám množstvo krásnych kilometrov v sedle bicykla na potulkách Cykloregiónom južný Spiš.