Dobšinská ľadová jaskyňa a okolie

Národná prírodná pamiatka Dobšinská ľadová jaskyňa zaradená medzi pamiatky UNESCO je najnižšie položenou ľadovou jaskyňou a zároveň s najvyšším objemom ľadu (110 000 metrov kubických) na svete. V článku nájdete informácie k vstupu do Dobšinskej ľadovej jaskyňe.

Sprístupnená bola už v roku 1871 a elektrické osvetlenie v nej bolo zavedené onedlho nato, v roku 1887, čím sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Európe.

V súčasnosti je pre verejnosť sprístupnený okruh dlhý 475 m, na ktorom treba prekonať až 500 schodov. Celá prehliadka trvá približne 30 minút. Ku jaskyni sa dostanete po kilometer dlhom náučnom chodníku vedúcom od Turistického informačného centra Dobšinská Ľadová Jaskyňa, s prevýšením 130 metrov. Jaskyňu môžete navštíviť každoročne od 15. mája do 30. septembra.

Otváracia doba: vstupy: 15.5. – 31.5.: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00,

jún – aug: každú hodinu 9:00 – 16:00, sep: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00. Pondelok zatvorené.

 

Trasa Dospelí Deti 6-15r.,
invalidi *1
Študenti,
> 60 rokov *2
Foto-Video
bez použitia statívu *3
Mimoriadny
vstup *4
Dobšinská ľadová jaskyňa 9,00 € 4,50 € 8,00 € 10,00 € 50,00 €

 

Vysvetlivky:

 

*1 – Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom

*2 – Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov

*3 – Foto-Video – Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.

*4 – Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

Platba prostredníctvom kultúrnych poukazov nie je možná, nakoľko naša organizácia patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR nie je oprávnenou osobou

Dobšinská ľadová jaskyňa

Okolie Dobšinskej ľadovej jaskyne

Náučný chodník Mokrade Hnilca

Atraktívny, iba pol kilometra dlhý náučný chodník spájajúci železničnú stanicu Dobšinská Ľadová Jaskyňa s miestnym turistickým informačným centrom Vám ponúkne pohľad priamo do vzácnych biotopov mokradí horného toku rieky Hnilec. Nakoľko je v podmočených úsekoch vedený po drevených lavičkách, prejdete ho suchou nohou.

Tiesňavy

Krásna a nenáročná prechádzka romantickou kaňonovitou dolinou priamo z obce Stratená. Kaňon ústí na otvorenej lúčnej planine Pod Hanesovou, odkiaľ sa dá zísť až ku Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Stratenský kaňon

Stratenský kaňon blízko obce Stratená predstavuje krátky romantický kaňonovitý úsek pôvodne slúžiaci ako štátna cesta pre motorové vozidlá, ktorej význam sa stratil stavbou tunela. V súčasnosti ním vedie náučný chodník s infopanelmi o prírode Slovenského raja, vhodný primárne pre hendikepovaných návštevníkov odkázaných na invalídny vozík.

Atraktívne prírodné prostredie kaňonu však zaiste osloví aj rekreačných turistov bez hendikepu, rodiny s deťmi, či cykloturistov. Priamo z kaňonu vedie jedna z prístupových ciest na dominantný vyhliadkový bod územia, vrch Havrania skala (1151 m.n.m.).

Vodopád v Stratenskom kaňone - okolie dobšinská ľľadová jaskyňa

Havrania skala

Vrch Havrania skala týčiaci sa nad obcou Stratená ponúka jedinečné severné i južné vyhliadky na takmer celé územie Slovenského raja a jeho okolie. Priamo zo Stratenej sa na vrchol dostanete pomerne strmým výstupom po zeleno značenom turistickom chodníku pomedzi Sokolie skaly a okolo unikátneho prírodného prvku Občasný prameň. Záverečný úsek výstupu vedie po žlto značenom chodníku.

Borovniak

Atraktívny vyhliadkový vrch Borovniak (často zamieňaný so susedným neprístupným vrcholom Ondrejisko) je dominantou južnej hranice Slovenského raja. Ponúka nádherné panoramatické pohľady na Kráľovu hoľu, hornú časť Hnileckej doliny. Za priaznivého počasia z neho zazriete dokonca aj Vysoké Tatry. Na Borovniak sa najlepšie dostanete zo Stratenej, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa po žltej a následne červenej turistickej trase, prípadne zo sedla Besník po červenej cez sedlo Čuntava.

Tarzania Ostrá Skala

Lanový park Tarzania sa nachádza v obci Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa, v susedstve Ranča pod Ostrou skalou. Oblečte si bezpečnostný postroj a prekonajte 350 metrovú trasu plnú adrenalínových prekážok umiestnených vysoko v korunách stromov. Pre menších návštevníkov je k dispozícii detská trasa dlhá 108 metrov, s tromi lanovkami. GPS súradnice: N 48° 52´ 24,1″ E 20° 16´ 36,4″ . Viac informácii o lanovom parku na webstránke Tarzánia.