MEDZINÁRODNÝ DEŇ TURISTICKÝCH SPRIEVODCOV

Miesto podujatia

Spišská Nová Ves

Dátum podujatia

21.02.2023

Začiatok podujatia

09:00

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / 20. – 26. február 2022

Program: 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva milovníkov histórie dňa 21. 2. 2023 (utorok) na bezplatnú komentovanú prehliadku námestia s historikom Miroslavom Števíkom. Zraz účastníkov o 16:00 pred Provinčným domom.

KONTAKT: Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves, tel. +421 53 442 37 57, lektorky@muzeumspisa.com, www.muzeumspisa.com

Spoznajte históriu mesta pri výstupe na neogotickú vežu Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi a vychutnajte si jedinečný výhľad na široké okolie. 
20. – 24. 2. 2023 (pondelok – piatok) – komentované výstupy do veže zdarma, denne o 11:00, 13:00, 15:00

Účasť na výstupoch je potrebné nahlásiť vopred. Vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v kancelárii TIC. Zraz účastníkov: v kancelárii TIC 5 min pred termínom výstupu. Počet účastníkov na výstup obmedzený.

KONTAKT: Turistické informačné centrum, Letná 49, Spišská Nová Ves, tel. +421 53 429 82 93, tic@mestosnv.sk, visit.spisskanovaves.eu

Galéria umelcov Spiša pozýva všetkých priateľov umenia dňa 21. 2. 2023 na:
● Tvorivé dielne pre školy / Omaľovanky

9.00 – 15.00 I Tvorba omaľovanky ku kresbám zaniknutých lokalít mesta Spišská Nová Ves od umelca Jána Šimo – Svrčeka. Spojené s komentovanou prehliadkou výstavy Storočnice. Vstupné: 1,50 € 
● Tvorivé dielne pre celú rodinu / Grafika
9.00 – 15.00 I Tvorba linorytu a tlačenej grafiky k hradným komplexom zo Spiša v tvorbe umelca Jána Šimo – Svrčeka. Spojené s komentovanou prehliadkou výstavy Storočnice. Vstupné: 5 € 
● Komentovaná exkurzia za urbánnym umením
10.00 – 14.30 I U-points: Potulky za nevidenými sochami mesta. Sochárske realizácie v meste Spišská Nová Ves integrované do verejného priestoru. Vstupné: 5 €

KONTAKT: Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves, +421 53 417 46 21, +421 948 882 718, sekretariat@gus.sk, www.gus.sk

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves pozýva na návštevu pavilónu Aquaterra, v dňoch 25. – 26. február 2023 je jednotné vstupné 0,50 €. V prípade záujmu je po dohode možný aj výklad sprievodcu počas prehliadky. Záujem je potrebné nahlásiť vopred na tel. čísle 0908 500 318 alebo na email vzdelavanie@zoosnv.sk.
14:00 – prezentácia o ZOO Spišská Nová Ves a tvorivé dielne (cca 1 hod.)

KONTAKT: ZOO Spišská Nová Ves, Sadová 6, Spišská Nová Ves, tel. +421 908 500 318, www.zoosnv.sk

Správa Národného parku Slovenský raj pozýva na návštevu náučných chodníkov „So sprievodcom do raja“.  
Trasa 1: Smižianska Maša – Čingov – Sovia skala – Košiarny briežok
Sobota 25. 2. 2023, zraz o 9:00 na parkovisku na Smižianskej Maši.
Trasa 2: Smižianska Maša – Čingov a späť 
Nedeľa 26. 2. 2023, zraz o 9:00 na parkovisku na Smižianskej Maši. Obe trasy trvajú 3 hod.
Záujem je potrebné nahlásiť vopred na slovraj@sopsr.sk alebo telefonicky na 0903 298 221.

KONTAKT: Správa Národného parku Slovenský raj Štefánikovo námestie 11, Spišská Nová Ves, tel. +421 53 4422 010, 0903 298 221 www.npslovenskyraj.sopsr.sk

Lesy mesta Spišská Nová Ves pozývajú na bezplatnú komentovanú prechádzku náučným lesníckym chodníkom „Diana“.
21. 2. 2023 (utorok) – štart v Medvedej dolke, Novoveská Huta. Prechádzka aj s výkladom trvá cca 2 hod. a je vhodná pre všetky vekové skupiny. Na chodníku vás čaká 5 tematických okruhov. Záujem je potrebné nahlásiť aspoň deň vopred.

KONTAKT: Lesy mesta Spišská Nová Ves, +421 905 872 416, huta@lesysnv.sk

Zmena programu vyhradená.
Vstup na jednotlivé aktivity a podujatia bude umožnený na základe aktuálne platného COVID AUTOMATU v čase konania.

 

Podobné podujatia