Svetový deň cestovného ruchu 2022

Miesto podujatia

Spisska Nova Ves

Dátum podujatia

27.09.2022

Začiatok podujatia

09:00

VYSTÚPTE NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ VEŽU SLOVENSKA

25. 9. 2022 (nedeľa) – bezplatné výstupy do veže, časy výstupov: o 15:00, 16:00, 17:00
27. 9. 2022 (utorok) – bezplatné výstupy do veže, časy výstupov: o
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Počet účastníkov je limitovaný, odporúčame rezerváciu: tel. 053 429 8293 alebo tic@mestosnv.sk
Bezplatné vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť pred výstupom v Turistickom informačnom centre, Letná 49.
visitspisskanovaves.eu

TRHOVÉ PRÁVA, REMESLO A OBCHOD V NAŠOM MESTE V MINULOSTI

27. 9. 2022 (utorok), 16:30 a 17:30, Múzeum Spiša – Provinčný dom
Večerná prehliadka v Provinčnom dome s napojením na prehliadku súčasnej radnice a priestorov mestských trhov Spišskej Novej Vsi. Komentovaná prehliadka v historických kostýmoch doplnená o prezentáciu časti expozície História Spiša venovanej obchodu a remeslám. Vstupné: 4 € / zľavnené 2 €

SMART PREHLIADKA KAŠTIEĽA A LETOHRÁDKU DARDANELY

14. 9. 2022 (streda), 10:00-12:00, Kaštieľ a letohrádok Dardanely, Markušovce
Inovatívne prezentačné technológie sprostredkujú návštevníkom zaujímavý, interaktívny obsah, prostredníctvom ktorého sa dozvedia nové informácie o vystavených zbierkových predmetoch a majiteľoch kaštieľa. Aplikácie s audio-vizuálnym obsahom návštevníkom umožnia vypočuť a vidieť hru na vybraný hudobný nástroj, dozvedieť sa o ňom viac. Klasická prehliadka expozície nábytku ponúkne videá, ktoré umožnia nahliadnuť do reštaurátorského ateliéru. Vstupné 3 €
muzeumspisa.com

GALERIJNÉ KREÁCIE

27. 9. 2022 (utorok), Galéria umelcov Spiša, 10:00 – Terra Gothica, 13:00 – Jozef Hanula
Komentované prehliadky stálych expozícií o gotickej ceste a o živote a diele spišského maliara Jozefa Hanulu s odbornými pracovníkmi galérie. Min. 3 osoby, rezervácie vopred. Vstupné: 2 €

27. 9. 2022, 9:00 – 16:00, programy pre deti a mládež
Určené pre žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ, dielňa trvá cca 90 min., rezervácie vopred.
Vstupné: 2 € (zahŕňa výtvarný materiál)
 Komentovaná prehliadka stálej expozície Terra Gothica spojená s riešením zaujímavých výtvarných úloh
 Tvorivé dielne: edukačný program zameraný na stredovekú hru, výrobu handrového panáka a súťaž o najšikovnejšieho detského rytiera.
gus.sk

HOTELÁCI V AKCII

27. 9. 2022 (utorok), 9:30 – 14:30, Stánok na Letnej ul. pred Levočskou bránou
Študenti Hotelovej akadémie SNV pod taktovkou šéfkuchára Branislava Michalčíka pripravia rôzne dobroty a predvedú svoje zručnosti ako kuchári, barmani a sprievodcovia v cestovnom ruchu. Môžete sa tešiť na grilované špeciality, jesenné chuťovky, ale aj miešané a teplé nápoje. Okrem toho vás študenti prevedú zákutiami historického centra mesta ako turistickí sprievodcovia. Záujem o prehliadku je možné nahlásiť do pondelka 26. 9. 2022 do 12:00 na tel. č. +421 948 142 207.
hotelovkasnv.edupage.org

OTVORENÉ CHRÁMY

25. 9. 2022 (nedeľa), od 13:00
Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
Bezplatná prehliadka v čase od 13:00 – 18:00 h
snv.fara.sk

Evanjelický kostol
Bezplatná prehliadka v čase o 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 h
ecavsnv.sk

Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána
Bezplatná prehliadka v čase 13:00 – 16:00 h, v prípade záujmu je potrebné sa ohlásiť vopred telefonicky na tel. č. 0911 711 468.
grkatsnv.sk

PRÍBEHY ZO ŽIDOVSKEJ SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

27. 9. 2022 (utorok), 10:00, Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28
KULTÚRNE DEDIČSTVO AKO MÉDIUM DIALÓGU – prednáška
PhDr. Ružena Kormošová, PhD. predstaví Slovenskú cestu židovského kultúrneho dedičstva, bohatstvo a kultúrnu rozmanitosť mesta Spišská Nová Ves a priblíži projekty OZ Pro Memory.

27. 9. 2022 (utorok), 14:00 a 15:00, Židovský cintorín, Cintorínska ul.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA ŽIDOVSKOM CINTORÍNE – komentovaná prehliadka so sprievodcom
facebook.com/OZpromemory

ZOO NA SKOK Z CENTRA MESTA

24. – 25. 9. 2022 (sobota – nedeľa) – 20% zľava na vstupné
27. 9. 2022 (utorok) – 20% zľava na vstupné

zoosnv.sk

Zmena programu vyhradená.

Podobné podujatia